SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA 
PODJETJA LEATHER & SHOE INTERNATIONAL d.o.o.  
(SPLETNA TRGOVINA HUMANIC - www.humanic.net) 


Podjetje LEATHER & SHOE INTERNATIONAL d.o.o., Pobreška cesta 18, 2000 Maribor, davčna številka: SI39598284, matična številka: 1403591000 (v nadaljevanju tudi prodajalec ali L&S) je tudi ponudnik e-poslovanja in upravlja spletni portal www.humanic.net, prek katerega je mogoče rezervirati blago (v nadaljevanju tudi "spletna trgovina"). Naslednji splošni pogoji poslovanja in uporabe v različici, veljavni v času rezervacije, veljajo izključno za rezervacije ali pogodbe, ki jih stranka (v nadaljevanju tudi "stranka") odda ali sklene prek te spletne trgovine. Družba L&S ne bo priznala odstopanj od splošnih pogojev stranke, razen če ni pisno dogovorjeno drugače. Vsi osebni izrazi so nevtralni glede na spol. 

Podjetje: LEATHER & SHOE INTERNATIONAL družba za trgovino in storitve d.o.o., Pobreška cesta 18, 2000 Maribor 

Davčna številka: SI39598284 

Matična številka: 1403591000 

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine HUMANIC so v skladu z veljavno zakonodajo, predvsem Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).  

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine, pravice in obveznosti uporabnika in spletne trgovine ter urejajo poslovni odnos med podjetjem L&S in stranko. 

Kupec je vsaka oseba, ki ima prek spletne trgovine s podjetjem L&S sklenjen veljaven dogovor za rezervacijo blaga prodajalca. Vsi pogodbeni dogovori med prodajalcem in kupcem v zvezi z rezervacijo blaga prek spletne strani so urejeni v teh splošnih pogojih ter v konkretni rezervaciji.  

Ti splošni pogoji prevladajo nad nasprotnimi pogodbenimi pogoji kupca ali pogodbenimi pogoji druge osebe, ki odstopajo od teh splošnih pogojev. Ti splošni pogoji veljajo tudi tedaj, če ob zavedanju o obstoju nasprotnih ali drugačnih pogodbenih pogojev kupca ali druge osebe prodajalec opravi kakršnokoli izpolnitveno ali drugačno konkludentno ravnanje, ki bi se lahko štelo za potrditev nasprotnih ali drugačnih pogodbenih pogojev kupca ali druge osebe. Veljavnost slednjih je v vsakem primeru izključena. To velja tudi, če bi se pogodbeni pogoji kupca ali druge osebe lahko šteli za sprejete po vključitvi teh splošnih pogojev. 

Ti splošni pogoji veljajo ne glede na statutarni ali dejanski sedež kupca in ne glede na njegovo dejansko sposobnost razumevanja jezika, v katerem so ti splošni pogoji sestavljeni. Pod pogoji potrošniške zakonodaje lahko kupec zahteva sklenitev pogodbe na podlagi teh splošnih pogojev tudi v drugem jeziku.  

 1. VRSTE UPORABNIKOV

1.1. Z enkratnim vpisom z elektronsko pošto (kot gost) obiskovalec spletne trgovine postane gost spletne trgovine. Z registracijo v spletno trgovino prek elektronske pošte pa obiskovalec spletne trgovine ustvari osebni račun in postane registrirani kupec spletne trgovine s profilom. Pravico do rezervacije v spletni trgovini pridobi tako gost kot tudi registriran uporabnik s profilom. 

1.2. Obiskovalec lahko registracijo za osebni račun in prijavo kot gost v spletni trgovini opravi preko spleta. 

1.3. Ob registraciji v spletno trgovino pridobi obiskovalec uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte, ter geslo. Uporabniško ime in geslo registriranega uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. 

1.4. Če želi uporabnik kadarkoli kasneje svoj naslov elektronske pošte zamenjati z drugim, mora spremeniti svoje podatke v razdelku osebnega računa. Sprememba elektronskega naslova bo izvedena po potrditvi spremembe preko uporabnikove elektronske pošte. 

 1. DOSTOPNOST INFORMACIJ

2.1. Spletna trgovina se zavezuje, da bo kupcu še preden opravi rezervacijo, zagotovil naslednje informacije: 

o podatke o podjetju L&S (ime in sedež podjetja, matična številka), 

o kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (telefon in e-pošta), 

o bistvene lastnosti izdelkov, 

o dostopnost izdelkov (vsak izdelek, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku), 

o cene, ki morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza in druge dajatve, ter rok veljavnosti tega podatka, 

o časovno veljavnost ponudbe, 

o pojasnilo postopka s pritožbo, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci. 

 1. OGLAŠEVANJE

3.1. Objave prodajalca predstavljajo prikaz osnovnih pogojev rezervacije, razen če je izrecno določeno drugače v objavi. 

3.2. Prodajalec jamči za karakteristike blaga, ki so kot take navedene v okviru spletne trgovine. Zaradi tehničnih lastnosti kupčeve strojne ali programske opreme, prek katere si kupec na spletni strani oglaševano blago ogleda, so možna malenkostna odstopanja od dejanskega videza izdelka. 

 1. PONUDBA IN CENE IZDELKOV

4.1. Zaradi narave poslovanja prek spleta se ponudba spletne trgovine ažurira in spreminja pogosto in hitro. 

4.2 Vse cene, navedene v spletni trgovini, so končne cene v evrih in vključujejo davek na dodano vrednost (DDV), morebitni popust ter akcijsko ceno izdelka.  
 
4.3. Posebne ponudbe v spletni trgovini družbe L&S so lahko časovno ali količinsko omejene. Podrobnosti so na voljo v opisu izdelka. Kljub skrbi za ustrezno količino zalog se lahko zgodi, da je izdelek iz posebne ponudbe razprodan prej, kot je bilo pričakovano. Velja naslednje: Samo do razprodaje zalog. 

4.4. Cene in zaloga se lahko razlikujejo od cen in zalog v fizičnih prodajalnah Humanic. Cene v spletni trgovini so lahko predmet sprememb. 

4.5. Kljub izjemnim naporom, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. 

 1. POGOJI REZERVACIJ 

5.1. Rezervacije prek spletne trgovine sprejemamo samo od poslovno sposobnih oseb. 
 
5.2. Ponudba blaga v spletni trgovini se lahko spremeni.  

5.3. Pogodba je sklenjena z družbo LEATHER & SHOE INTERNATIONAL d.o.o. 

5.4. Jezik poslovanja je slovenščina. 

 1. CLICK & COLLECT (REZERVIRAJ & PREVZEMI)

6.1. Spletna trgovina podjetja L&S strankam omogoča storitev Click & Collect. V okviru storitve ima stranka v spletni trgovini možnost, da izbrani izdelek rezervira v eni od trgovin HUMANIC podjetja L&S ter ga prevzame v naslednjih treh dneh. Rezervacija je ne zavezujoča in brezplačna. 
 
6.2. Za uporabo te storitve mora kupec klikniti na gumb "Click & Collect" na strani s podrobnostmi o izdelku in po izbiri želenega kraja preveriti, v katerih trgovinah je želeni izdelek na voljo. Ko je rezervacija končana, je izdelek do 3 delovne dni rezerviran za stranko v trgovini. Stranka najprej odda zahtevo za rezervacijo in po preverjanju razpoložljivosti v trgovini prejme potrditev rezervacije po elektronski pošti, po želji pa tudi s sporočilom SMS na mobilni telefon. Če ji je izdelek všeč, ga stranka plača na kraju samem v trgovini. Za prejem rezerviranega izdelka mora kupec v trgovini predložiti potrditev rezervacije ali navesti številko rezervacije. 
 
6.3. Stranka lahko hkrati rezervira največ 3 izdelke. Rezervacija nadaljnjih izdelkov je mogoča le po prevzemu odprtih rezervacij ali telefonskem stiku z oddelkom za podporo uporabnikom. Telefonska številka Podpore uporabnikom je navedena v potrditvi rezervacije. 
 
6.4. Ker je rezervirani izdelek kupljen v eni od fizičnih trgovin L&S, ga je mogoče vrniti/reklamirati le v fizičnih trgovinah. 
 
6.5. Načeloma so za izbiro na voljo vse trgovine HUMANIC v Sloveniji. Katere trgovine se stranki prikažejo v zahtevku za rezervacijo, je odvisno od razpoložljivosti izdelka v posameznih trgovinah. 

 1. STVARNA NAPAKA

7.1. Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v zakonsko določenem roku. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančno opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. 

7.2. Uporabljajo se določbe civilnega prava. Za potrošnike veljajo določila prava varstva potrošnikov, tudi če odstopajo od v nadaljevanju navedenih pravil. Rok za uveljavljanje stvarne napake je 2 leti. Obdobje se začne z izročitvijo blaga ob nakupu. 
 
7.3. Zahtevek za uveljavljanje stvarne napake preneha veljati za napake, ki so posledica nepravilnega ravnanja in uporabe predmeta nakupa. 
 
7.4. Če imajo dobavljeni izdelki očitne materialne ali proizvodne napake je treba te napake nemudoma sporočiti družbi L&S. 
 
7.5. Pritožbe na podlagi zakonitih zahtevkov za stvarno napako ali drugih pritožb lahko pošljete na naslednji naslov: 
 
LEATHER & SHOE INTERNATIONAL d.o.o. 
za Podporo uporabnikom 
Pobreška cesta 18 
2000 Maribor 
 
HUMANIC Podpora uporabnikom 
Telefonski kontakt: 
02 8884 220 
(od ponedeljka do petka, med 8. in 16. uro) 
E-pošta: [email protected] 

 
7.6. Skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov ima kupec, ki je fizična oseba, pravico sprožiti tudi postopek izvensodnega reševanja potrošniškega spora. L&S kot prodajalec ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora. 

7.7. V skladu z Zakonom o zunaj sodnem reševanju potrošniških sporov mora družba L&S potrošnike obvestiti o obstoju evropske platforme za spletno reševanje sporov, ki jo je mogoče uporabiti za reševanje sporov brez sodnega postopka. 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show  

7.8. Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.  

 1. IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI/ODGOVORNOST ZA POVEZAVE

8.1. Ponudba v spletni trgovini vsebuje povezave do zunanjih spletnih strani, na katerih vsebino družba L&S nima vpliva. Zato je za vsebino povezanih strani odgovoren zadevni ponudnik. Če se na povezanih straneh ugotovijo kršitve zakona, družba L&S prosi uporabnike spletne trgovine za pomoč, da bi lahko po potrebi odstranili povezavo. 

8.2. Prodajalec ažurno skrbi za točnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na spletnih straneh spletne trgovine. Kljub temu pa se lahko lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da prodajalec ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. 

 1. PRAVICE INDUSTRIJSKE LASTNINE

9.1. Pravice industrijske lastnine za lastne vsebine (npr. grafike, zvoki, besedila, videoposnetki, zbirke podatkov) so v lasti družbe L&S. Brez izrecnega soglasja družbe L&S je prepovedano kakršno koli razmnoževanje ali razširjanje teh vsebin v drugih (tudi elektronskih ali tiskanih) publikacijah ali kakršna koli uporaba blagovne znamke. 
 
9.2. Za publikacije v spletni trgovini velja slovensko avtorsko pravo. Za razmnoževanje, obdelavo, distribucijo in kakršno koli uporabo zunaj meja avtorskih pravic je potrebno pisno soglasje zadevnega avtorja. Prispevki tretjih oseb so označeni kot taki. Prenosi in kopije te strani so dovoljeni le za zasebno, ne pa tudi za komercialno uporabo. 

 1. VARSTVO PODATKOV

Podrobne informacije so na voljo v Izjavi o varstvu podatkov, ki je na voljo tudi na spletni strani humanic.net. 

10.1. L&S se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 in ZVOP-1 ter ZEKom-1. 

10.2. Uporabnik se mora zavedati, da je dolžan spletnemu trgovcu posredovati svoje osebne podatke v pravilni in resnični obliki, prav tako je dolžan spletnega trgovca obvestiti o spremembi svojih podatkov. Uporabnik s sprejetjem teh pogojev potrjuje, da so osebni podatki, ki jih je navedel, pravilni. 

10.3. Zagotovitev podatkov je pogodbena obveznost, podatki pa se obdelujejo za namen obdelave vašega naročila: dokončanje in potrditev naročila, priprava izdelka, dostava izdelka, reševanje reklamacij in druga, z nakupom povezana komunikacija. V primeru, da podatkov ne zagotovite, ne moremo izpolniti obveznosti, ki izhajajo iz naročila.  Podatki se bodo za ta namen hranili do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov z namenom morebitnega uveljavljanja pravnih zahtevkov iz naslova pogodbenega razmerja. 

10.4. Stranka mora svoje podatke za dostop do spletne trgovine ohraniti v tajnosti. Če stranka kljub temu posreduje svoje podatke za dostop tretji osebi v nasprotju s to prepovedjo, je odgovorna za nastale posledice. Stranka s tem tretjim osebam podeli tudi pravico do vpogleda v svoje podatke in njihovega spreminjanja. Vsa odgovornost družbe L&S v zvezi s tem je izključena. 

 1. SPLOŠNE DOLOČBE

11.1. Stranka lahko prenese pravice in obveznosti, ki izhajajo iz te pogodbe, na tretjo osebo le s predhodnim pisnim soglasjem družbe L&S. 
 
11.2. Če so ali postanejo posamezne določbe teh splošnih pogojev poslovanja pravno neveljavne, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb. 
 
11.3. Dogovorjeno je slovensko pravo. Če ima stranka kot potrošnik stalno ali začasno prebivališče v Sloveniji ali če je zaposlena v Sloveniji, je za tožbo zoper njo pristojno samo sodišče, v kraju katerega je stalno ali začasno prebivališče ali kraj zaposlitve.

11.4. Splošni pogoji poslovanja v fizičnih trgovinahHumanic se lahko razlikujejo od splošnih pogojev poslovanja v spletni trgovini www.humanic.net 


Pogoji veljajo od 11. maja 2021.

Prenesi PDF različico
Datoteko lahko odprete z brezplačnim programom Adobe Acrobat Reader.