SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA 
(SPLETNA TRGOVINA HUMANIC in HUMANIC KLUB ZA ČLANE) 

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine HUMANIC

Splošni pogoji poslovanja HUMANIC kluba za člane

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SPLETNE TRGOVINE HUMANIC - www.humanic.net/si


Podjetje LEATHER & SHOE INTERNATIONAL d.o.o., Pobreška cesta 18, 2000 Maribor, davčna številka: SI39598284, matična številka: 1403591000 (v nadaljevanju tudi prodajalec ali L&S) je tudi ponudnik e-poslovanja in upravlja spletni portal www.humanic.net/si, prek katerega je mogoče naročiti in rezervirati blago (v nadaljevanju tudi "spletna trgovina"). Naslednji splošni pogoji poslovanja in uporabe v različici, veljavni v času rezervacije, veljajo izključno za naročila in rezervacije ali pogodbe, ki jih stranka (v nadaljevanju tudi "stranka") odda ali sklene prek te spletne trgovine. Podjetje L&S ne bo priznalo odstopanj od splošnih pogojev stranke, razen če ni pisno dogovorjeno drugače. Vsi osebni izrazi so nevtralni glede na spol.

Podjetje: LEATHER & SHOE INTERNATIONAL družba za trgovino in storitve d.o.o., Pobreška cesta 18, 2000 Maribor

Davčna številka: SI39598284

Matična številka: 1403591000

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine HUMANIC so v skladu z veljavno zakonodajo, predvsem Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). 

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine, pravice in obveznosti uporabnika in spletne trgovine ter urejajo poslovni odnos med podjetjem L&S in stranko.

Kupec je vsaka oseba, ki ima prek spletne trgovine s podjetjem L&S sklenjen veljaven dogovor za naročilo in rezervacijo blaga prodajalca. Vsi pogodbeni dogovori med prodajalcem in kupcem v zvezi z naročilom in rezervacijo blaga prek spletne strani so urejeni v teh splošnih pogojih ter v konkretni pogodbi o naročilu ali rezervaciji.

Ti splošni pogoji prevladajo nad nasprotnimi pogodbenimi pogoji kupca ali pogodbenimi pogoji druge osebe, ki odstopajo od teh splošnih pogojev. Ti splošni pogoji veljajo tudi tedaj, če ob zavedanju o obstoju nasprotnih ali drugačnih pogodbenih pogojev kupca ali druge osebe prodajalec opravi kakršnokoli izpolnitveno ali drugačno konkludentno ravnanje, ki bi se lahko štelo za potrditev nasprotnih ali drugačnih pogodbenih pogojev kupca ali druge osebe. Veljavnost slednjih je v vsakem primeru izključena. To velja tudi, če bi se pogodbeni pogoji kupca ali druge osebe lahko šteli za sprejete po vključitvi teh splošnih pogojev.

Ti splošni pogoji veljajo ne glede na statutarni ali dejanski sedež kupca in ne glede na njegovo dejansko sposobnost razumevanja jezika, v katerem so ti splošni pogoji sestavljeni. Pod pogoji potrošniške zakonodaje lahko kupec zahteva sklenitev pogodbe na podlagi teh splošnih pogojev tudi v drugem jeziku.

 1. VRSTE UPORABNIKOV

1.1. Z enkratnim vpisom z elektronsko pošto (kot gost) obiskovalec spletne trgovine postane gost spletne trgovine. Z registracijo v spletno trgovino prek elektronske pošte pa obiskovalec spletne trgovine ustvari osebni račun in postane registrirani kupec spletne trgovine s profilom. Pravico do naročanja in rezervacij v spletni trgovini pridobi tako gost kot tudi registriran uporabnik s profilom.

1.2. Obiskovalec lahko registracijo za osebni račun in prijavo kot gost v spletni trgovini opravi preko spleta.

1.3. Ob registraciji v spletno trgovino pridobi obiskovalec uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte, ter geslo. Uporabniško ime in geslo registriranega uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki.

1.4. Če želi uporabnik kadarkoli kasneje svoj naslov elektronske pošte zamenjati z drugim, mora spremeniti svoje podatke v razdelku osebnega računa. Sprememba elektronskega naslova bo izvedena po potrditvi spremembe preko uporabnikove elektronske pošte.

 1. DOSTOPNOST INFORMACIJ

2.1. Spletna trgovina se zavezuje, da bo kupcu še preden opravi naročilo ali rezervacijo, zagotovil naslednje informacije: 

o podatke o podjetju L&S (ime in sedež podjetja, matična številka), 

o kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (telefon in e-pošta), 

o bistvene lastnosti izdelkov, 

o dostopnost izdelkov (vsak izdelek, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku), 

o cene, ki morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza in druge dajatve, ter rok veljavnosti tega podatka,

o časovno veljavnost ponudbe, 

o pojasnilo postopka s pritožbo, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

 1. OGLAŠEVANJE

3.1. Objave prodajalca predstavljajo prikaz osnovnih pogojev naročila ali rezervacije, razen če je izrecno določeno drugače v objavi.

3.2. Prodajalec jamči za karakteristike blaga, ki so kot take navedene v okviru spletne trgovine. Zaradi tehničnih lastnosti kupčeve strojne ali programske opreme, prek katere si kupec na spletni strani oglaševano blago ogleda, so možna malenkostna odstopanja od dejanskega videza izdelka.

 1. PONUDBA, CENE IZDELKOV IN STROŠKI POŠILJANJA

4.1. Zaradi narave poslovanja prek spleta se ponudba spletne trgovine ažurira in spreminja pogosto in hitro.

4.2 Vse cene, navedene v spletni trgovini, so končne cene v evrih in vključujejo davek na dodano vrednost (DDV), morebitni popust ter akcijsko ceno izdelka. L&S dostavlja brez stroškov dostave. Vendar se lahko stroški pošiljanja občasno prilagodijo in so odvisni od naročenih izdelkov in načina plačila. O njih bo stranka podrobno obveščena pred oddajo zavezujočega naročila.
 
4.3. Akcijske ponudbe v spletni trgovini podjetje L&S so lahko časovno ali količinsko omejene. Podrobnosti so na voljo v opisu izdelka. Kljub skrbi za ustrezno količino zalog se lahko zgodi, da je izdelek iz akcijske ponudbe razprodan prej, kot je bilo pričakovano. Velja naslednje: Samo do razprodaje zalog.

4.4. Cene in zaloga se lahko razlikujejo od cen in zalog v fizičnih prodajalnah Humanic. Cene v spletni trgovini so lahko predmet sprememb.

4.5. Kljub izjemnim naporom, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen.

 1. POGOJI NAKUPA IN DOSTAVE TER REZERVACIJ

5.1. Naročila in rezervacije prek spletne trgovine sprejemamo samo od poslovno sposobnih oseb.
 
5.2. Ponudba blaga v spletni trgovini se lahko spremeni. S klikom na gumb "Oddaj naročilo" na koncu postopka naročanja stranka odda zavezujoče naročilo za blago v nakupovalni košarici. Podjetje L&S stranki nemudoma potrdi prejem naročila v elektronskem sistemu naročanja, najprej na zaslonu, nato pa tudi po elektronski pošti.

5.3. Pogodba o dobavi blaga je sklenjena šele, ko podjetje L&S izrecno sprejme naročilo ali ko je blago dobavljeno. Če stranka v treh delovnih dneh po oddaji zavezujočega naročila od podjetja L&S ne prejme izrecnega sprejema naročila ali dostave blaga, ni več vezana na svoje naročilo. Zakonska pravica do preklica ostaja nespremenjena. Ko podjetje L&S prejme naročilo, je stranka o prejemu naročila obveščena na elektronski naslov, ki ga je navedla. To obvestilo ne pomeni, da podjetje L&S sprejema strankino naročilo.

5.4. Dobava blaga se opravi le v količinah, ki so običajne za gospodinjstva.

5.5. Račun je stranki poslan po pošti.

5.6. Pogodba je sklenjena s podjetjem LEATHER & SHOE INTERNATIONAL d.o.o.

5.7. Podatki o pogodbi so shranjeni za namene izdaje računov in si jih lahko stranka kadar koli ogleda s prijavo v osebni račun.

5.8. Jezik poslovanja je slovenščina.

5.9. Dobave se opravljajo samo na območju Republike Slovenije. Podjetje L&S ima pravico do delnih dobav. Če ni drugače dogovorjeno, se dobava opravi iz skladišča na naslov za pošiljanje, ki ga določi stranka.

5.10. Podjetje L&S naročilo dostavi v 3-5 delovnih dneh od prejema naročila. Morebitne izjeme so na voljo na strani posameznega izdelka. V primeru zamude pri dostavi bo podjetje L&S takoj obvestilo stranko. Če naročeno blago ni na voljo, si podjetje L&S pridržuje pravico, da ga ne dostavi. Tudi v tem primeru bo kupec o tem takoj obveščen, že prejeto plačilo pa bo nemudoma povrnjeno.

5.11. Ko je blago odpremljeno, tveganje izgube ali poškodbe blaga preide na stranko šele, ko je blago dostavljeno stranki ali tretji osebi, ki jo določi stranka in ni prevoznik. Če je stranka sama sklenila prevozno pogodbo, ne da bi uporabila možnost izbire, ki jo je predlagala podjetje L&S, tveganje preide takoj, ko je blago izročeno prevozniku.

5.12. Več informacij o postopku naročanja je na voljo v razdelku Pogosta vprašanja.

 1. PRAVICA DO ODSTOPA

6.1. Stranka ima pravico, da v štirinajstih dneh brez navedbe razloga odstopi od te pogodbe. Rok za preklic je štirinajst dni od dneva, ko je kupec ali tretja oseba, ki jo je navedel in ki ni prevoznik, prevzela blago v posest. Za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe mora kupec z jasno izjavo (npr.: poslano po pošti, faksu ali e-pošti) obvestiti podjetje L&S (LEATHER & SHOE INTERNATIONAL d.o.o., za Podporo uporabnikom, Pobreška cesta 18, 2000 Maribor, tel. št. 02 8884 220, e-pošta: [email protected]) o svoji odločitvi za odstop od te pogodbe. Stranka lahko v ta namen uporabi vzorec obrazca za odstop od pogodbe, ki pa ni obvezen. Naročilo lahko stranka prekliče tudi tako, da vrne nerabljeno blago. Zato mora kupec blago vrniti takoj, v vsakem primeru pa najpozneje v 14 dneh. Rok je izpolnjen, če stranka pošlje blago pred iztekom štirinajstdnevnega roka. Povračilo lahko zavrnemo, dokler ne prejmemo blaga nazaj ali dokler stranka ne predloži dokazila, da je blago vrnila, karkoli se zgodi prej.

6.2 Namesto vračila blaga na zgoraj navedeni naslov ima stranka tudi možnost, da blago v roku za odstop od pogodbe vrne v eno od slovenskih poslovalnic podjetja LEATHER & SHOE INTERNATIONAL d.o.o. - Humanic. Podjetje L&S stranke naproša, da pri vračilu blaga uporabijo originalno embalažo in priložijo potrdilo o vračilu. Podjetje L&S šteje povratnice za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe. Če stranka potrebuje pomoč pri uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe, ji je na voljo podpora uporabnikom: tel. št. 02 8884 220, e-pošta: [email protected].
 
6.3. Pravica do odstopa od pogodbe ne velja za blago, ki je dobavljeno zapečateno in ga zaradi varovanja zdravja ali higiene ni mogoče vrniti, če je bil pečat po dostavi odstranjen (npr. nogavice, obutev itd.), ter za blago, ki je bilo po dostavi zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugim blagom.

Če stranka odstopi od te pogodbe, bo podjetje L&S nemudoma in najpozneje v štirinajstih dneh od dneva, ko je prejelo obvestilo o odstopu od te pogodbe, povrnilo vsa plačila, ki jih je prejelo od stranke, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov, ki so posledica dejstva, da je stranka izbrala drugo vrsto dostave kot najcenejšo standardno dostavo, ki jo ponuja podjetje L&S).

Več informacij o pravilnem postopku vračil najdete v razdelku Pogosta vprašanja.

 1. PLAČILO

7.1. Kupnina se plača v neto znesku brez odbitkov najpozneje ob dobavi blaga. To velja tudi za delne dobave, pri katerih je treba plačati nakupno ceno za posamezne dobavljene delne količine.

7.2 Stranke lahko plačila opravijo z naslednjimi načini plačila: plačilni kartici VISA in Mastercard, plačilni sistem PayPal, AmazonPay in s plačilom po povzetju.
 
7.3 Podjetje L&S od svojih strank zahteva, da podatkov o plačilnih karticah nikakor ne pošiljajo po elektronski pošti, temveč da podatke o plačilnih karticah vnašajo izključno na varnih straneh spletne trgovine, ki so na voljo v ta namen.

Več informacij o plačilih najdete v razdelku Pogosta vprašanja.

 1. ZADRŽANJE LASTNIŠTVA

8.1. Dobavljeno blago ostane last podjetja L&S, dokler niso v celoti poravnane vse posamezne postavke računa.

 1. ZAMUDA PRI PLAČILU

9.1. V primeru zamude pri plačilu se stranki zaračunajo zamudne obresti po zakonski obrestni meri. Podjetje L&S si pridržuje pravico do uveljavljanja dodatne odškodnine.

 1. CLICK & COLLECT (NAROČI & PREVZEMI)

10.1. Spletna trgovina podjetja L&S strankam omogoča storitev Click & Collect. V okviru storitve ima stranka v spletni trgovini možnost, da izbrani izdelek naroči v spletni trgovini ter ga v naslednjih 5 dneh prevzame v eni od trgovin HUMANIC podjetja L&S. Če izdelka ne prevzame v 5 dneh po prejemu elektronskega sporočila z zahtevo za prevzem, je naročilo preklicano, izdelek pa vrnjen. Kupec je o tem obveščen z elektronskim sporočilom o preklicu, že plačana kupnina pa mu je vrnjena.
 
10.2. Za uporabo te storitve mora kupec klikniti na gumb "Click & Collect" na strani s podrobnostmi o izdelku in po izbiri želenega kraja preveriti, v katerih trgovinah je želeni izdelek na voljo. Po končanem postopku plačila stranka prejme potrditev nakupa po elektronski pošti, po želji pa tudi s sporočilom SMS na mobilni telefon (takoj, ko je ta storitev na voljo). Ko je izdelek pripravljen za prevzem, stranka prejme elektronsko sporočilo z zahtevo za prevzem. Izdelek je do 5 dni rezerviran za stranko v trgovini. Za prevzem naročenega izdelka mora kupec v trgovini predložiti potrdilo naročila ali navesti številko naročila.
 
10.3. Izdelek je mogoče preizkusiti ob prevzemu in ga po potrebi takoj vrniti v trgovino. Če je izdelek vrnjen neposredno v trgovino, se izdelek smatra kot vrnjen, kupec pa neposredno in po elektronski pošti prejme potrdilo o vračilu. Če je kupec izdelek že plačal, mu je vrnjen plačani znesek. Vračilo gotovine v trgovini ni mogoče.
 
10.4. Ker je kupljeni izdelek prevzet v eni od fizičnih trgovin L&S, ga je mogoče vrniti/reklamirati le v fizičnih trgovinah. 
 
10.5. Načeloma so za izbiro na voljo vse trgovine HUMANIC v Sloveniji. Katere trgovine se stranki prikažejo v zahtevku za nakup, je odvisno od razpoložljivosti izdelka v posameznih trgovinah. 

 1. STVARNA NAPAKA

11.1. Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v zakonsko določenem roku. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančno opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

11.2. Uporabljajo se določbe civilnega prava. Za potrošnike veljajo določila prava varstva potrošnikov, tudi če odstopajo od v nadaljevanju navedenih pravil. Rok za uveljavljanje stvarne napake je 2 leti. Obdobje se začne z izročitvijo blaga ob nakupu. 
 
11.3. Zahtevek za uveljavljanje stvarne napake preneha veljati za napake, ki so posledica nepravilnega ravnanja in uporabe predmeta nakupa. 
 
11.4. Če imajo dobavljeni izdelki očitne materialne ali proizvodne napake vključno s poškodbami pri prevozu, je treba te napake nemudoma sporočiti podjetju L&S. 
 
11.5. Pritožbe na podlagi zakonitih zahtevkov za stvarno napako ali drugih pritožb (brez vračila paketa) lahko pošljete na naslednji naslov: 
 
LEATHER & SHOE INTERNATIONAL d.o.o. 
za Podporo uporabnikom 
Pobreška cesta 18 
2000 Maribor 
 
HUMANIC Podpora uporabnikom 
Telefonski kontakt: 
02 8884 220 
(od ponedeljka do petka, med 8. in 16. uro) 
E-pošta: [email protected] 

 
11.6. Skladno z Zakonom o zunaj sodnem reševanju potrošniških sporov ima kupec, ki je fizična oseba, pravico sprožiti tudi postopek izvensodnega reševanja potrošniškega spora. L&S kot prodajalec ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora. 

11.7. V skladu z Zakonom o zunaj sodnem reševanju potrošniških sporov mora podjetje L&S potrošnike obvestiti o obstoju evropske platforme za spletno reševanje sporov, ki jo je mogoče uporabiti za reševanje sporov brez sodnega postopka. 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show  

11.8. Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.  

 1. IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI/ODGOVORNOST ZA POVEZAVE

12.1. Ponudba v spletni trgovini vsebuje povezave do zunanjih spletnih strani, na katerih vsebino podjetje L&S nima vpliva. Zato je za vsebino povezanih strani odgovoren zadevni ponudnik. Če se na povezanih straneh ugotovijo kršitve zakona, podjetje L&S prosi uporabnike spletne trgovine za pomoč, da bi lahko po potrebi odstranili povezavo. 

12.2. Prodajalec ažurno skrbi za točnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na spletnih straneh spletne trgovine. Kljub temu pa se lahko lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da prodajalec ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. 

 1. PRAVICE INDUSTRIJSKE LASTNINE

13.1. Pravice industrijske lastnine za lastne vsebine (npr. grafike, zvoki, besedila, videoposnetki, zbirke podatkov) so v lasti podjetja L&S. Brez izrecnega soglasja podjetja L&S je prepovedano kakršno koli razmnoževanje ali razširjanje teh vsebin v drugih (tudi elektronskih ali tiskanih) publikacijah ali kakršna koli uporaba blagovne znamke. 
 
13.2. Za publikacije v spletni trgovini velja slovensko avtorsko pravo. Za razmnoževanje, obdelavo, distribucijo in kakršno koli uporabo zunaj meja avtorskih pravic je potrebno pisno soglasje zadevnega avtorja. Prispevki tretjih oseb so označeni kot taki. Prenosi in kopije te strani so dovoljeni le za zasebno, ne pa tudi za komercialno uporabo. 

 1. VARSTVO PODATKOV

Podrobne informacije so na voljo v Izjavi o varstvu podatkov, ki je na voljo tudi na spletni strani humanic.net. 

14.1. L&S se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 in ZVOP-1 ter ZEKom-1. 

14.2. Uporabnik se mora zavedati, da je dolžan spletnemu trgovcu posredovati svoje osebne podatke v pravilni in resnični obliki, prav tako je dolžan spletnega trgovca obvestiti o spremembi svojih podatkov. Uporabnik s sprejetjem teh pogojev potrjuje, da so osebni podatki, ki jih je navedel, pravilni. 

14.3. Zagotovitev podatkov je pogodbena obveznost, podatki pa se obdelujejo za namen obdelave vašega naročila: dokončanje in potrditev naročila, priprava izdelka, dostava izdelka, reševanje reklamacij in druga, z nakupom povezana komunikacija. V primeru, da podatkov ne zagotovite, ne moremo izpolniti obveznosti, ki izhajajo iz naročila.  Podatki se bodo za ta namen hranili do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov z namenom morebitnega uveljavljanja pravnih zahtevkov iz naslova pogodbenega razmerja. 

14.4. Stranka mora svoje podatke za dostop do spletne trgovine ohraniti v tajnosti. Če stranka kljub temu posreduje svoje podatke za dostop tretji osebi v nasprotju s to prepovedjo, je odgovorna za nastale posledice. Stranka s tem tretjim osebam podeli tudi pravico do vpogleda v svoje podatke in njihovega spreminjanja. Vsa odgovornost podjetja L&S v zvezi s tem je izključena. 

 1. SPLOŠNE DOLOČBE

15.1. Stranka lahko prenese pravice in obveznosti, ki izhajajo iz te pogodbe, na tretjo osebo le s predhodnim pisnim soglasjem podjetja L&S. 
 
15.2. Če so ali postanejo posamezne določbe teh splošnih pogojev poslovanja pravno neveljavne, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb. 
 
15.3. Dogovorjeno je slovensko pravo. Če ima stranka kot potrošnik stalno ali začasno prebivališče v Sloveniji ali če je zaposlena v Sloveniji, je za tožbo zoper njo pristojno samo sodišče, v kraju katerega je stalno ali začasno prebivališče ali kraj zaposlitve.

15.4. Splošni pogoji poslovanja v fizičnih trgovinah Humanic se lahko razlikujejo od splošnih pogojev poslovanja v spletni trgovini www.humanic.net 


Pogoji veljajo od 17. novembra 2023.

 

 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA "KLUBA HUMANIC"

 

 1. SPLOŠNE DOLOČBE O „KLUBU HUMANIC“

1.1. “Klub HUMANIC” je brezplačna storitev in program ugodnosti za stranke podjetja Leder & Schuh Aktiengesellschaft (v nadaljevanju "L&S") za spletno trgovino HUMANIC na spletnem naslovu www.humanic.net/si in poslovalnice HUMANIC. "Klub HUMANIC" velja v vseh trgovinah HUMANIC v Sloveniji. Polno ime "Kluba HUMANIC" je Shoemanic Club. Vsi osebni izrazi so nevtralni glede na spol.

1.2. S prijavo v "Klub HUMANIC" stranka (v nadaljevanju "član") potrdi, da se strinja s splošnimi pogoji ter pravili o zasebnosti in varstvu podatkov.

1.3. S prijavo v "Klub HUMANIC" član pridobi pravico do zbiranja točk za vsak nakup, ekskluzivne akcije in kupone, znižane cene za člane kluba, možnost menjave izdelka v 8-ih dneh brez predložitve računa, in druge ugodnosti.

1.4. Aktualne ugodnosti "Kluba HUMANIC" si lahko ogledate v razdelku Klub v spletni trgovini HUMANIC na spletni strani www.humanic.net/si.

1.5. O ugodnostih »Kluba HUMANIC« bo član obveščen na način, ki ga je označil ob prijavi v »Klub HUMANIC«. Ena od ugodnosti "Kluba HUMANIC" je pošiljanje individualnih ponudb članom (po pošti ali po elektronski pošti in/ali mobilnem telefonu na zadnji znani naslov prebivališča/ elektronske pošte/ številko mobilnega telefona člana) s soglasjem člana "Kluba HUMANIC".

Da bi bilo to mogoče, podjetje L&S analizira vedenje članov "Kluba HUMANIC" do te mere, da je mogoče oblikovati individualne ponudbe izdelkov podjetja L&S. Za prilagajanje in optimizacijo storitev in ponudbe izdelkov potrebam posameznih članov se uporabljajo ali analizirajo naslednji podatki člana "Kluba HUMANIC": Podatki o transakcijah, obnašanje ob klikih na spletnem mestu, glavni podatki o strankah in uporaba storitev s strani člana "Kluba HUMANIC".

1.6. Član se strinja, da bo podjetje L&S obvestil, če se spremenijo podatki o prebivališču, e-poštnem naslovu ali številki mobilnega telefona, ki jih je navedel v obrazcu za prijavo v "Klub HUMANIC". Če to obvestilo ni poslano, član "Kluba HUMANIC" nima nobenih pravic do zamenjave nedostavljenih kuponov, ponudb in priporočil.

1.7. Vse kupone in akcije, ki jih ponuja "Klub HUMANIC" in jih udeleženec "Kluba HUMANIC" prejme elektronsko ali po pošti, mora član "Kluba HUMANIC" unovčiti sam; kakršna koli menjava za nadomestilo v drugi obliki, zlasti za gotovino, ni možna.

1.8. Kupone v okviru "Kluba HUMANIC" je mogoče unovčiti le ob veljavnem članstvu v "Klubu HUMANIC". Pravica do unovčenja kuponov torej obstaja le ob hkratni predložitvi članske kartice na blagajni. Članska kartica v fizični obliki "Kluba HUMANIC" se pridobi ob prijavi v "Klub HUMANIC" prek obrazca za prijavo v poslovalnici, članska kartica v e-obliki "Kluba HUMANIC" pa je na voljo za pametne telefone prek brezplačne aplikacije "Klub HUMANIC". Če se član izrecno ne strinja s pošiljanjem novic ali če se odjavi od prejemanja klubskih novic, različnih kuponov, ponudb in priporočil ni več mogoče pošiljati v elektronski obliki ali preko poštne dostave. Vendar lahko stranka v poslovalnicah kadar koli povpraša o trenutnih ugodnostih "Kluba HUMANIC".

 1. POGOJI ZA ČLANSTVO V „KLUBU HUMANIC“

2.1. Fizične osebe, starejše od 16 let, lahko zaprosijo za članstvo v "Klubu HUMANIC". Vlogo lahko oddajo z izpolnitvijo obrazca za prijavo v katerikoli slovenski poslovalnici HUMANIC, na spletni strani www.humanic.net/si ali po prenosu aplikacije "Klub HUMANIC". Že ob predložitvi vloge bo prosilec prejel člansko kartico, ki mu omogoča takojšnjo uporabo akcij in kuponov "Kluba HUMANIC" (ob registraciji prek spletne strani www.humanic.net/si lahko član v kateri koli slovenski poslovalnici HUMANIC zaprosi za člansko kartico v fizični obliki, ki se izda poleg obstoječe številke virtualne kartice stranke). Večkratna prijava v "Klub HUMANIC" ni dovoljena.

2.2. S podpisom obrazca za prijavo ali oddajo prijave se prijavitelj strinja s temi Splošnimi pogoji poslovanja. Pogoj za odobritev vloge je, da je obrazec vloge izpolnjen v celoti in z resničnimi podatki. Podjetje L&S ne odgovarja za posledice neresničnih podatkov. Vloga v nobenem primeru ne daje podjetju L&S samodejne pravice do odobritve vloge.

Član "Kluba HUMANIC" je odgovoren za pravilno uporabo svojega klubskega računa.

 1. UPORABA KARTICE "KLUB HUMANIC"

3.1. Kartica "Kluba HUMANIC" je kartica stranke podjetja L&S, ki je ni mogoče prenesti na tretje osebe in nima niti plačilnih niti kreditnih funkcij. Prav tako ni članske kartice dovoljeno posredovati tretji osebi. Če član "Kluba HUMANIC" kljub temu posreduje svojo člansko kartico tretji osebi v nasprotju s to določbo, je odgovoren za nastale posledice. Udeleženec "Kluba HUMANIC" s tem tretjim osebam podeli tudi pravico do vpogleda in spreminjanja svojih podatkov ter do uporabe ugodnosti "Kluba HUMANIC" in dodatkov programa. Odgovornost podjetja L&S za kakršno koli škodo, ki bi v tem primeru nastala članu, je izključena.

3.2. Kartico "Kluba HUMANIC" lahko uporabljate v vseh slovenskih poslovalnicah HUMANIC. Ob predložitvi članske kartice "Kluba HUMANIC" pred zaključkom postopka plačila lahko uveljavljate različne klubske ugodnosti v povezavi s "Klubom HUMANIC".

3.3. Izgubljeno/ uničeno kartico "Kluba HUMANIC" bomo vedno brezplačno zamenjali. Vse do tedaj zbrane informacije in/ali ugodnosti ter kuponi se bodo ohranili in se bodo lahko še naprej uporabljali. Pridržujemo si pravico, da v primeru večkratne zamenjave kartice "Kluba HUMANIC" zaračunamo nadomestilo za stroške. Imetnik kartice mora podjetje L&S obvestiti o vsaki izgubi.

 1. VARSTVO PODATKOV

Podrobne informacije so na voljo v Izjavi o varstvu podatkov, ki je na voljo tudi na spletni strani humanic.net/si.

PRENEHANJE UPORABE

Članstvo lahko kadar koli prekineta tako član "Kluba HUMANIC" kot podjetje L&S, ne da bi navedla razloge ter upoštevala roke in datume - v obsegu, ki ga dovoljuje zakon. Če želi udeleženec prekiniti članstvo v "Klubu HUMANIC" , ima naslednje možnosti:

• Odjava v razdelku Kluba v spletni trgovini z gumbom za odjavo
• Odjava po e-pošti na naslov [email protected]
• Odjava članstva po telefonu 02 8884 220

Opomba: izbris klubske aplikacije ne pomeni prenehanja članstva!

• Podjetje L&S si pridržuje tudi pravico, da po lastni presoji izključi katero koli osebo iz "Kluba HUMANIC". Dokazana ali domnevna zloraba "Kluba HUMANIC" in neupoštevanje pogojev lahko med drugim povzročita preklic članstva in izključitev člana iz nadaljnjega članstva v "Klubu HUMANIC".
• Po prenehanju članstva v "Klubu HUMANIC" ni več mogoče uporabljati ponujenih ugodnosti in storitev "Kluba HUMANIC". Članska kartica ter ugodnosti in storitve "Kluba HUMANIC", ki so na voljo v poslovalnici HUMANIC in na spletu, bodo blokirane. V primeru prenehanja članstva hkrati potečejo tudi vsi že prejeti kuponi.

 1. RAZNO / ODGOVORNOST

5.1. Uporabljajo se izključno ti Splošni pogoji poslovanja; podjetje L&S ne priznava drugačnih Splošnih pogojev poslovanja članov, razen če ni pisno dogovorjeno drugače.
 
5.2. Podjetje L&S ni odgovorno za kakršne koli sistemske napake ali motnje v delovanju "Kluba HUMANIC". Odgovornost podjetja L&S je na splošno izključena za domnevno škodo, ki nastane v zvezi s spremembo ali prenehanjem določenih ugodnosti ali iz drugih razlogov, ki izhajajo iz "Kluba HUMANIC". Vendar to ne vključuje tistih obveznosti, ki jih po zakonu ni mogoče izključiti.

 1. SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA

Podjetje L&S lahko po lastni presoji kadar koli in brez predhodnega obvestila prekine, spremeni, omeji, začasno ustavi ali spremeni "Klub HUMANIC" in/ali katerega koli od njegovih pogojev, pravil, predpisov ali ugodnosti. Te spremembe bodo javno objavljene na spletni strani in dostopne v poslovalnicah HUMANIC. Član je odgovoren, da občasno pregleda te pogoje in se seznani z vsemi spremembami.

 1. SPLOŠNE DOLOČBE

7.1. Za vse zahtevke, ki izhajajo iz te pogodbe, velja izključno pravo Republike Slovenije, z izključitvijo mednarodnega zasebnega prava in Konvencije ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga.

7.2 Če so ali postanejo posamezne določbe teh Splošnih pogojev poslovanja pravno neveljavne, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb.
 
7.3 Za vse morebitne spore med strankami se uporablja pravo Republike Slovenije. Morebitne spore med člani »Kluba HUMANIC« in podjetjem L&S rešuje pristojno sodišče v Mariboru.

 

Pogoji veljajo od 17. 11. 2023.

Prenesi PDF različico
Datoteko lahko odprete z brezplačnim programom Adobe Acrobat Reader.
Ne želite zamuditi novosti in aktualnih trendov?
Prijavite se na modne novice in prihranite 10 € pri naslednjem nakupu!