Všeobecné obchodné podmienky k darčekovej karte HUMANIC

Tieto užívateľské podmienky platia pre všetky darčekové karty HUMANIC vydané na Slovensku. Darčeková karta HUMANIC je karta s kreditom. Môžete ju zakúpiť buď za pevne stanovenú sumu (nenabíjateľná) alebo za ľubovoľnú sumu medzi 10 EUR a 200 EUR (nabíjateľná). Kredit na darčekovej karte sa neúročí a nevypláca sa v hotovosti.

Platnosť

Darčekovú kartu je možné použiť na nákup akéhokoľvek tovaru v predajniach HUMANIC na Slovensku. Pre nákup v iných krajinách a v e-shope HUMANIC platná nie je. Darčeková karta je platná 3 roky od dátumu zakúpenia. Po každej platbe a každom dobití sa jej platnosť predlžuje o 3 roky. Po vypršaní jej platnosti eventuélny kredit prepadne a nebude nahradený. Darčekové karty nemožno použiť na nákup ďalších darčekových kariet.

Plaťte darčekovou kartou HUMANIC

Predložte darčekovú kartu HUMANIC v jednej z našich predajní na zaplatenie celkovej alebo čiastočnej ceny tovaru. Uhrádzaná suma sa stiahne z kreditu karty. Zostatkový kredit sa nevyplatí a zostane pre ďalší nákup na darčekovej karte.

Pokiaľ nebude kredit karty na uhrádzanú sumu stačiť, rozdiel je možné vyrovnať ponúkanými druhmi platby alebo inou darčekovou kartou HUMANIC. Prosíme Vás o pochopenie, že HUMANIC si vyhrádza právo odmietnuť v ojedinelých prípadoch platbu darčekovou kartou, pokiaľ ju nemožno uskutočniť z dôvodu technickej poruchy. Darčekovú kartu HUMANIC nemožno použiť ako platobný prostriedok v e-shope HUMANIC.

Informácie o aktuálnom kredite a platnosti

Informácie o kredite a platnosti darčekovej karty nájdete na www.humanic.net/darcekovakarta. Potrebujete na to číslo karty a PIN kód. Obe čísla nájdete na opačnej strane karty. Z bezpečnostných dôvodov sa PIN kód nachádza v zoškrabovacom políčku. Pre získanie informácií o kredite ho zoškrabte.

Informáciu o aktuálnom kredite môžete získať uvedením čísla karty na pokladni každej predajne HUMANIC na Slovensku.

Obmedzené ručenie

Darčeková karta je neprenosná. Za uschovanie a používanie darčekových kariet sú zodpovední výlučne majitelia. V prípade straty, krádeže alebo poškodenia darčekovej karty nepreberá HUMANIC žiadne ručenie a neposkytuje žiadnu náhradu. HUMANIC neručí za zneužitie tretími osobami. Zablokovanie karty nie je možné. Zaobchádzajte preto s Vašou darčekovou kartou HUMANIC ako s hotovosťou!

Výmena a vrátenie tovaru zakúpeného darčekovou kartou

Tovar, ktorý bol zakúpený darčekovou kartou HUMANIC, podlieha rovnakým pravidlám pre výmenu a vrátenie ako všetok ostatný tovar zakúpený v predajniach HUMANIC.

Súhlas s užívateľskými podmienkami darčekovej karty HUMANIC

Kúpou a/alebo použitím darčekovej karty HUMANIC vyjadrujete Váš súhlas s týmito užívateľskými podmienkami. HUMANIC si vyhrádza právo zmeniť užívateľské podmienky bez oznámenia.

Tu si môžete skontrolovať kredit Vašej darčekovej karty.