Môžem tovar zakúpený v HUMANIC online obchode vrátiť?

Nemáme všeobecné, časovo neobmedzené pravidlo týkajúce sa vrátenia tovaru. Riadime sa, samozrejme, právnymi predpismi. V zásade máte k dispozícii dve možnosti vrátenia balíka - buď posielate svoj balík sami po nasledujúcich bodoch, alebo vrátite balík do predajne HUMANIC.

Prosím pri vrátení tovaru dodržujte tieto body: 

 • Neodstraňujte etikety.
 • Tovar zabaľte to pôvodného balenia.
 • Vyplňte formulár pre vrátenie, je potrebné uviesť aj dôvod vrátenia. 
 • Priložte k balíku aj "retour" z dokladu o zaplatení. 
 • Balík môžete posielať výhradne cez kuriérsku spoločnosť (odporúčame DPD). Zásielky nie je možné vrátiť prostredníctvom Slovenskej pošty. Náklady na kuriéra preberá zákazník.
 • Pri vrátení noseného, znečisteného alebo poškodeného tovaru sa vracia suma zodpovedajúca hodnote tovaru.

Postup pri vrátení tovaru na predajni:

 • Prineste originál dokladu o zaplatení. Vrátenie/Reklamáciu bez dokladu o zaplatení na predajni žiaľ prebrať nemôžeme.
 • Vyplňte formulá pre vrátenie, je potrebné uviesť aj dôvod vrátenia.
 • Priložte k balíku aj "retour" z dokladu o zaplatení.
 • Prineste tovar v originálnom balení. 
 • Pri vrátení noseného, znečisteného alebo poškodeného tovaru sa vracia suma zodpovedajúca hodnote tovaru.

Najbližšie predajne HUMANIC nájdete v prehliadači "vyhľadať predajňu".

 

Právo na odvolanie

(1) Právo na odvolanie

Máte právo, do 14 dní bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy. Lehota na odstúpenie je 14 dní odo dňa, od ktorého Vy alebo Vami určená tretia osoba, ktorá nie je prepravcom, dostane tovar do vlastníctva. Na uplatnenie odvolania nás (Adresa: Humanic CZ spol. s r.o., Nám. Svobody 11 | 602 00 Brno | Czech Republic, email: [email protected]) musíte informovať pomocou jednoznačného vyhlásenia (napr. listom, faxom alebo emailom) o rozhodnutí zrušiť túto zmluvu. Môžete na tento účel použiť priložený vzorový formuláru, ktorý ale nie je predpísaný. Objednávka môže byť stornovaná aj spätnou zásielkou . Zásielku teda musíte v každom prípade zaslať späť najneskôr do 14 dní. Lehota je dodržaná ak tovar odošlete pred uplynutím 14 dní. Vrátenie peňazí môžeme pozdržať kým neobdržíme zásielku alebo kým nepredložíte doklad o spätnom zaslaní tovaru, podľa toho čo sa udeje skôr.

(2) Následky stornovania

Ak túto zmluvu stornujete, musíme Vám bezodkladne zaslať späť všetky platby, ktoré sme od Vás obdržali, a to vrátane nákladov na zaslanie (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vyvstanú z toho, že ste sa rozhodli pre inú formu zásielky ako je tá, nami ponúkaná výhodnejšia štandardná forma) najneskôr do 14. dní odo dňa kedy sme obdržali oznámenie o stornovaní. Pre vrátenie peňazí používame rovnaký spôsob platby, ktorý ste použili pri pôvodnej transakcii, iba ak by sme sa vyslovene nedohodli inak; v žiadnom prípade Vám nenaúčtujeme pri tomto vrátení peňazí poplatky, pokiaľ prebehlo vrátenie štandardne za pomoci priloženého priloženého reklamaného formulára.

— Koniec poučenia —

Nenašli ste odpoveď na Vašu otázku? Obráťte sa na náš zákaznícky servis.
Kontaktujte nás